MuhasebeLab

100 Kasa Hesabı

100 Kasa Hesabı: Bu hesap, işletmelerin elinde bulundurduğu ulusal ve yabancı paraların TL karşılıklarının giriş ve çıkışlarının izlenmesi için kullandıkları hesaptır. Kasa hesabından çıkış olabilmesi için mutlaka kasada para bulunması gerekir.

Kasada ne kadar nakit varsa en fazla o kadar nakit çıkışı olabilir.

100 Kasa Hesabının İşleyişi: İşletmelerin nakit girişleri kasa hesabının borcuna, nakit çıkışları ise kasa hesabının alacağına kaydedilir. Kasa hesabının borç bakiyesi o andaki kasa mevcudunu gösterir. Hesap daima borç bakiyesi verir veya hiç bakiye vermez. Hiçbir şekilde kasa hesabı alacak bakiyesi vermez.

BORÇ 100 KASA HESABI ALACAK
 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

 

Örnek: İşletme 3.500 TL nakiti bankaya yatırmıştır.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

Tarih

102 Bankalar Hesabı

100 Kasa Hesabı

bankaya para yatırılması

 

3.500

 

 

3.500

 

BORÇ 100 KASA HESABI ALACAK
3.500

 

Örnek: İşletme 7.000 TL alacak senedini peşin tahsil etmiştir.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

Tarih

100 Kasa Hesabı

121 Alacak Senetleri Hesabı

alacak senedinin tahsili

 

7.000

 

 

7.000

 

BORÇ 100 KASA HESABI ALACAK
7.000

Sitemizin temel ilkesi muhasebeyi ve muhasebe derslerini genel kabul görmüş güvenilir bilgiler ışığında anlatmaktır. Sitemiz muhasebe eğitimi amacı ile hazırlanmıştır. Hazırlanan monografiler, örnekler ve videolar tamamen muhasebelab.com'a aittir.

Muhasebelab,  sunucularında barındırılmaktadır.