MuhasebeLab

101 Alınan Çekler Hesabı

101 Alınan Çekler Hesabı: Bu hesap gerçek ve tüzel kişiler tarafından işletmeye verilmiş olup, henüz tahsil için bankaya verilmemiş veya ciro edilmemiş olan çeklerin izlendiği hesaptır.

İşletme çeki alıyorsa burada alınan çekler hesabı kullanılır.

101 Alınan Çekler Hesabının İşleyişi: Alınan çeklerin üzerindeki yazılı değerleri ile borçlu tarafa kayıt edilir, bankadan tahsil veya ciro edildiğinde alacak tarafa kaydedilir. Hesap daima borç bakiyesi verir veya hiç bakiye vermez. Hiçbir şekilde alınan çekler hesabı alacak bakiyesi vermez.

BORÇ 101 ALINAN ÇEKLER HS. ALACAK
 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

 

Örnek: İşletme 2.500 TL malı satmıştır, karşılığında çek almıştır.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

Tarih

101 Alınan Çekler Hesabı

600 yurt İçi Satışlar Hesabı

çek karşılığı mal satımı

 

2.500

 

 

2.500

 

BORÇ 101 ALINAN ÇEKLER HS. ALACAK
2.500

 

Örnek: İşletme 2.000 TL çekini bankadan peşin olarak tahsil etmiştir.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

Tarih

100 Kasa Hesabı

101 Alınan Çekler Hesabı

çekin tahsili

 

2.000

 

 

2.000

 

BORÇ 101 ALINAN ÇEKLER HS. ALACAK
2.000

Sitemizin temel ilkesi muhasebeyi ve muhasebe derslerini genel kabul görmüş güvenilir bilgiler ışığında anlatmaktır. Sitemiz muhasebe eğitimi amacı ile hazırlanmıştır. Hazırlanan monografiler, örnekler ve videolar tamamen muhasebelab.com'a aittir.

Muhasebelab,  sunucularında barındırılmaktadır.