MuhasebeLab

103 Verilen Çekler Hesabı

103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı (-): İşletmelerin üçüncü kişilere bankalardan çek ile veya ödeme emri ile yapacağı ödemeleri izlediği hesaptır.

Verilen çekler hesabı pasif karakterli bir hesaptır yani varlık hesabı olmasına rağmen işleyişi kaynak hesapları şeklindedir. Yani artışlar alacağa, azalışlar borca kaydedilir. Hesabın yanındaki (-) işareti bu anlama gelmektedir.

103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabının İşleyişi: İşletmeler çek verdiklerinde bu hesap kullanılır. Kişilere çek ve ödeme emri verildiğinde hesabın alacak tarafına ,çek ve ödeme emirlerinin bankadan tahsil edildiği anlaşıldığında verilen çekler hesabının borcuna kaydedilir.

BORÇ 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HESABI ALACAK
 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

 

Örnek: İşletme 5.000 TL lik malı almış, karşılığında çek vermiştir.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

Tarih

153 Ticari Mallar Hesabı

103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hs

çek ile mal alımı

 

5.000

 

 

5.000

 

BORÇ 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HESABI ALACAK
5.000

 

Örnek: İşletme 1.500 TL tutarındaki çekini bankadan ödemiştir.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

Tarih

103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hs

102 Bankalar Hesabı

çekin ödenmesi

 

1.500

 

 

1.500

 

BORÇ 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HESABI ALACAK
1.500

Sitemizin temel ilkesi muhasebeyi ve muhasebe derslerini genel kabul görmüş güvenilir bilgiler ışığında anlatmaktır. Sitemiz muhasebe eğitimi amacı ile hazırlanmıştır. Hazırlanan monografiler, örnekler ve videolar tamamen muhasebelab.com'a aittir.

Muhasebelab,  sunucularında barındırılmaktadır.