MuhasebeLab

111 Özel Kesim Tahvilleri Hesabı

111 Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları Hesabı: Özel sektörlere ait alınan tahvil, senet ve bonoların kayıt ve takip edildiği bir hesaptır.

111 Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları Hesabının İşleyişi: Tahvil, senet ve bonolar satın alındığında bu hesaba borç olarak kaydedilir, tahvil, senet ve bonolar satıldığında ya da işletmeden çıktığında ise hesaba alacak kaydedilir.

Tahvil, senet ve bonoları satın alan işletmeler, bunları çıkartan kurumlara borç para vermiş gibi olurlar ve bunlardan faiz elde ederler. Elde edilen bu faizler 642 Faiz Gelirleri Hesabına kaydedilir.

 

BORÇ 111 ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI HESABI ALACAK
 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

 

Örnek: İşletme HG özel işletmesine ait tahvillerden 2.000 adedini tanesi 30 TL den peşin olarak satın alıyor.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

Tarih

111 Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları Hs

100 Kasa Hesabı

30 x 2.000 = 60.000, tahvillerin alımı

 

60.000

 

 

60.000

 

BORÇ 111 ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI HESABI ALACAK
60.000

 

Örnek: İşletme HG özel işletmesine ait tahvillerden 500 adedini tanesi 50 TL den peşin olarak satın alıyor. Daha sonra bu tahvillerin hepsini satıyor ve tahvillerden % 10 faiz alıyor.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

Tarih

111 Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları Hs

100 Kasa Hesabı

50 x 500 = 25.000, tahvillerin alımı

 

25.000

 

 

25.000

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
2

Tarih

100 Kasa Hesabı

111 Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları Hs
642 Faiz Gelirleri Hesabı

25.000 x %10 = 2.500, tahvillerin satımı

 

27.500

 

 

25.000
2.500

 

BORÇ 111 ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI HESABI ALACAK
25.000 25.000

Sitemizin temel ilkesi muhasebeyi ve muhasebe derslerini genel kabul görmüş güvenilir bilgiler ışığında anlatmaktır. Sitemiz muhasebe eğitimi amacı ile hazırlanmıştır. Hazırlanan monografiler, örnekler ve videolar tamamen muhasebelab.com'a aittir.

Muhasebelab,  sunucularında barındırılmaktadır.