MuhasebeLab

118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı

118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı: İşletmenin aldığı Hisse senetleri, özel kesim ve kamu kesimi tarafından çıkarılan tahvil, senet ve bonolar dışında kalan ve kısa vadede yatırım yapmak amacıyla kullanılan diğer menkul kıymetlerden oluşmaktadır.

Bu menkul kıymetler şöyledir; Repo, finansman bonosu, menkul kıymetler yatırım fonu, konut ve mevduat sertifikaları, varlığa dayalı menkul kıymetler, yatırım fonları, banka bonoları.

118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabının İşleyişi: Bu menkul kıymetler satın alındığında bu hesaba borç olarak kaydedilir, menkul kıymetler satıldığında ya da işletmeden çıktığında ise hesaba alacak kaydedilir.

 

BORÇ 118 DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI ALACAK
 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

 

Örnek: İşletme varlığa dayalı menkul kıymetlerden 3.000 adedini tanesi 100 TL den peşin olarak satın alıyor.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

Tarih

118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı

100 Kasa Hesabı

100 x 3.000 = 300.000, menkul kıymetlerin alımı

 

300.000

 

 

300.000

 

BORÇ 118 DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI ALACAK
300.000

 

Örnek: İşletme tanesi 80 TL den 1.000 adet finansman bonosu peşin olarak satın alıyor. Daha sonra finansman bonolarının yarısını tanesi 90 TL den peşin olarak satıyor.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

Tarih

118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı

100 Kasa Hesabı

80 x 1.000 = 80.000, menkul kıymetlerin alımı

 

80.000

 

 

80.000

2

31.12.2008

100 Kasa Hesabı

118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı
645 Menkul Kıymet Satış Karları Hs

90 x 500 = 45.000,menkul kıymetlerin satımı

 

45.000

 

40.000
5.000

BORÇ 118 DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI ALACAK
80.000 40.000

Sitemizin temel ilkesi muhasebeyi ve muhasebe derslerini genel kabul görmüş güvenilir bilgiler ışığında anlatmaktır. Sitemiz muhasebe eğitimi amacı ile hazırlanmıştır. Hazırlanan monografiler, örnekler ve videolar tamamen muhasebelab.com'a aittir.

Muhasebelab,  sunucularında barındırılmaktadır.