Logo

Asgari Ücret

2020 Yılı Net Asgari Ücret Hesaplaması (01.01.2020-31.12.2020)
Brüt asgari ücret2.943,00 TL
İşsizlik sigortası primi işçi payı (% 1)29,43 TL
Gelir vergisi matrahı2.501,55 TL
Hesaplanan gelir vergisi (% 15)375,23 TL
Asgari geçim indirimi (Bekar) (-)220,73 TL
Kesilecek gelir vergisi154,50 TL
Damga vergisi (binde 7,59)22,34 TL
Kesintiler toplamı618,29TL
Net asgari ücret2.324,71 TL