MuhasebeLab

Beyan ve Ödeme Süreleri

* 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannameler için geçerlidir.
** Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesi, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 ve 30. maddeleri kapsamında verilenler ile muhtasar ve prim hizmet beyannameleri dahildir.

Beyanname adıBeyanname verme zamanı*Ödeme zamanı
Yıllık gelir vergisi (Basit usul)Şubat ayının son günüŞubat ve Haziran aylarının son günleri
Yıllık gelir vergisiMart ayının son günüMart ve Temmuz aylarının son günleri
Kurumlar vergisiNisan ayının son günüNisan ayının son günü
Geçici vergi 1. dönem17 Mayıs17 Mayıs
Geçici vergi 2. dönem17 Ağustos17 Ağustos
Geçici vergi 3. dönem17 Kasım17 Kasım
Geçici vergi 4. dönem17 Şubat17 Şubat
Muhtasar*Takip eden ayın 26'sıBeyanname verme süresi içinde
Damga vergisiTakip eden ayın 26'sıBeyanname verme süresi içinde
Katma değer vergisi Takip eden ayın 26'sıBeyanname verme süresi içinde
Banka ve sigorta muameleleri vergisi Takip eden ayın 15'iBeyanname verme süresi içinde

Sitemizin temel ilkesi muhasebeyi ve muhasebe derslerini genel kabul görmüş güvenilir bilgiler ışığında anlatmaktır. Sitemiz muhasebe eğitimi amacı ile hazırlanmıştır. Hazırlanan monografiler, örnekler ve videolar tamamen muhasebelab.com'a aittir.

Muhasebelab,  sunucularında barındırılmaktadır.