MuhasebeLab

Binek Otomobillerde Yeni Muhasebe Kaydı

13/11/2019 | Yorum Yok | 26

Bilindiği gibi her an resmi gazetede ilan edilmesi beklenen yeni dijital vergi ve değişiklikler ile ilgili vergi yasa tasarısı ile binek otomobillerine gerek alımda ve gerekse masraflarında kısıtlama getirilmiştir.

Önce getirilen kısıtlamaları yazalım.
1. Binek otomobillerinin masraf yazılacak ÖTV+KDV tutarı toplamı 115.000 TL’yi geçemez.
2. Binek otomobilinin araç bedeli 135.000 TL’yi geçemez.
3. İkinci el binek otomobillerin amortismana tabi kıymeti 250.000 TL’yi geçemez.
4. Binek otomobillerinin işletme giderlerinin % 70’i gider kabul edilebilir.
5. Binek otomobillerinin amortisman süresi 5 (beş ) yıldır.
6. Kiralama yoluyla kullanılan araçların 5.500 TL’nin üzerindeki masrafları kabul edilmez.
Yukarıdaki kısıtlamaları geçen her türlü gider ve ödeme kanunen kabul edilmeyene gider olacaktır. O zaman önümüze büyük bir handikap çıkmaktadır.

şletmeler bir bütündür. Yukarıda belirttiğimiz 5 adet kısıtlayıcı hükmü, salt çıplak cümledeki manası ile alırsak gerek muhasebe ve gerekse işletme kayıtlarımız yanıltıcı olacaktır. Diğer taraftan ülkemiz dünya ile entegre olmak durumundadır. Özellikle Bağımsız Denetim Standartları açısından bu kısıtlamalar tamamen yanlış ve yanıltıcı sonuçlar doğuracaktır.
Bırakın, uluslararası muhasebe standartlarını vergi bilançosu açısından bile ne yaptığımıza baktığımızda ne görüyoruz ? Biz bilançolarımızda ticari kar üzerinden işlem yapıyor ve vergi beyannamelerinde mali kara geçiş yapıyoruz.
Kısaca söylemek gerekirse, bu tip kısıtlamalar gerek muhasebe sistemi ve gerekse ulusal ve uluslararası standartlar açısından yanlış ve yanıltıcı uygulamalardır.
Ama biz, bu ülkenin çocukları, bu ülkenin muhasebecileri taa okul sıralarından beri bu tip uygulamalara alıştığımız için hemen çözüm bulabiliyoruz. Şimdi de bu kısıtlamaların muhasebe kaydı için çözümler bulacağız. Benim bulduğum çözüm aşağıdaki gibidir.
Binek otomobili bedeli 300.000 TL.
Özel Tüketim Vergisi 400.000 TL.
Katma Değer Vergisi 54.000 TL.

Alış kaydı 1. şekil
a. ÖTV ve KDV tutarının 115.000 TL’sini masraf kaydediyoruz. Kalan 339.000 TL’yi ya kanunen kabul edilmeyen gider veya AMORTİSMANI KABUL EDİLMEYEN BİNEK OTOMOBİLİ BEDELİ hesabına kaydederiz.
b. Araç bedelinin 135.000 TL’si binek otomobili olarak kaydedilebilir. Geri kalan 165.000 TL ise kanunen kabul edilmeyen gider veya AMORTİSMANI KABUL EDİLMEYEN BİNEK OTOMOBİLİ BEDELİ hesabına kaydedilecektir.
Şimdi kayıtları yapalım.

254 Taşıtlar Kabul edilen ÖTV ve KDV bedeli 115.000
254 Taşıtlar (Atik olmayan kısım) Kabul edilmeyen ÖTV ve KDV 339.000
254 Taşıtlar Kabul edilen araç bedeli 135.000
254 Taşıtlar (Atik olmayan kısım) Amortismanı gider kabul edilmeyen Taşıt bedeli 165.000
102 Bankalar 754.000
Satın alınan binek otomobilinin alış kaydı

Yıl içinde yapılan taşıt masrafları kaydı:

Taşıt masrafları bilindiği gibi, kullanıldığı bölüm esas alınarak genel üretim, genel yönetim veya pazarlama giderlerine kaydedilebilir. Biz burada (örnek olarak) genel yönetim gideri olarak muhasebeleştirmeyi düşündük.

Alınan bu taşıta içinde bulunduğumuz ayda bir defa KDV hariç 300 TL benzin, 1000 TL bakım yapılmıştır.

KDV tutarı benzin için 24 TL bakım için 180 TL’ dir. Ödemeler bankadan yapılmıştır. Aşağıda örneğini verdiğimiz tabloda % 70 kanunen kabul edilen gider ve KDV tutarlarını ve kabul edilmeyen % 30 gider ve KDV tutarlarını ayrı ayrı hesaplarız.

Kayıt için esas alacağımız verileri bulalım.

Taşıt Masrafı Tutarı Kabul edilen Tutarı Kanunen Kabul edilmeyen Tutarı
Benzin masrafı 300,00 TL. 210,00 90.00
Benzin KDV 24,00 TL. 16,80 7,20
Bakım Masrafı 1.000 ,00 TL. 700,00 300,00
Bakım Masrafı KDV 180,00 TL. 126,00 54,00
Toplam 1.504,00 TL. 1.052,80 451,20

Bu çalışmayı yaptıktan sonra kayıtlarımızı yapalım. 

770… Taşıt giderleri Kabul edilen %70 benzin gideri 210,00
770…Taşıt kanunen kabul
edilmeyen giderleri
(689 hesapta da takip eden olur)
Kanunen kabul edilmeyen
%30 benzin gideri
90,00
770.. Taşıt bakım giderleri Kabul edilen %70 taşıt bakım gideri 700,00
770…Taşıt Bakım gideri (KKEG) %30 KKEG taşıt bakım gideri 300,00
191…İndirilecek KDV %70 Benzin KDV 16,80
770….Taşıt Gideri (KKEG) %30 KKEG benzin gideri KDV 7,20
191… İndirilecek KDV %70 Taşıt bakım gideri KDV 126,00
770…. Taşıt gideri KKEG %30 Taşıt bakım gideri KDV 54,00
102… Bankalar 1.504,00
Binek otomobili masraf kaydı

Şimdilik benim bulduğum kayıt şekli hakkındaki çözüm budur. Bakalım tebliğde nasıl bir çözüm yayımlanacak?
Binek otomobillerinin satışında yapılacak kayıt da bir başka yazı konusu olacaktır. Tebliğde bu konuda bir açıklama yapılacağını düşünüyorum. Ama bir dahaki yazım binek otomobillerinin satışı konusunda olacaktır.

#binek otomobil muhasebe kaydı

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Sitemizin temel ilkesi muhasebeyi ve muhasebe derslerini genel kabul görmüş güvenilir bilgiler ışığında anlatmaktır. Sitemiz muhasebe eğitimi amacı ile hazırlanmıştır. Hazırlanan monografiler, örnekler ve videolar tamamen muhasebelab.com'a aittir.

Muhasebelab,  sunucularında barındırılmaktadır.