MuhasebeLab

Dış Ödemeler Fazlası Nedir ?

5/06/2020 | Yorum Yok | 93

Dış ödemeler fazlası, ödemeler bilançosu kalemelerinin alacaklar toplamının borçlar toplamından fazla olması durumudur.

Üç yöntem ile ölçülebilir: Temel denge, net likidite dengesi ve resmi rezervler dengesi.Temel denge, cari hesaplar ile uzun süreli sermaye hesabı dengesini; net likidite dengesi, temel denge kalemleriyle kısa süreli özel likit olmayan sermaye dengesini ve resmi rezervler dengesi ise kısa dönemli özel likit sermaye dengesini içerir.

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

Sitemizin temel ilkesi muhasebeyi ve muhasebe derslerini genel kabul görmüş güvenilir bilgiler ışığında anlatmaktır. Sitemiz muhasebe eğitimi amacı ile hazırlanmıştır. Hazırlanan monografiler, örnekler ve videolar tamamen muhasebelab.com'a aittir.

Muhasebelab,  sunucularında barındırılmaktadır.