MuhasebeLab

GİB E-Arşiv Portal Fatura Kesme – 5.000 ₺ ve 30.000 ₺ YENİ

28/12/2019 | Yorum Yok | 21

Maliye ve Hazine Bakanlığı’nın Vergi Usul Kanunu 509 no.lu tebliği gereğince 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren vergi mükellefi müşterilere düzenlenecek tüm vergiler dahil 5.000.00 TL ve üzeri faturaların Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) belge portalından E-Arşiv Fatura kesilmesi zorunlu hale gelmiştir. Vergi mükellefi müşterilere düzenlenecek 5.000,00 TL ve üzeri satışlarda asla kağıt fatura kullanılmayacaktır.

Vergi mükellefi olmayan müşterilere düzenlenecek tüm vergiler dahil 30.000,00 TL ve üzeri faturalar da ise yine internet ortamında Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) belge portalından E-Arşiv fatura olarak düzenlenmesi zorunlu hale gelmiştir.

Bu uygulama için e-imza veya mali mühür gerekmemektedir. Portal’a giriş interaktif vergi dairesi şifresi ile yapılacaktır.

Konuyla ilgili faturaların kesilebilmesi için bilgisayar ve internet bağlantılarının hazır hale getirilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, aynı günde aynı vergi numarasına düzenlenen faturalar, topluca değerlendirilecek olup, belirtilen miktarı aşması durumunda kağıt olarak aynı günde aynı vergi numarasına fatura kesilemeyecektir. Örneğin aynı gün içerisinde aynı vergi numarasına düzenlenen 1.000,00 TL kesilen kağıt fatura haricinde 4.000,00 TL daha kağıt fatura kesilemeyecektir, bunun için bütün asıl nüshaların müşteriden geri alınıp iptal ederek internet ortamında E-arşiv fatura olarak tekrar düzenlenmesi gerekmektedir.

Düzenlenen e-arşiv faturaların hangi bilgisayardan ve kişiden düzenlendiği bilgisayarın IP adresinden tespiti yapılabildiğinden, ileride sahte belge düzenleyici durumuna düşülmemesi için bilgisayarların sizin dışınızdaki kişilere kullandırılmaması gerekmektedir. Bu doğrultuda Bakanlıkça Mali Müşavirlerin kendi ofislerinde E-Arşiv Fatura düzenlemesi suç unsuru olarak kabul görmektedir.

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Sitemizin temel ilkesi muhasebeyi ve muhasebe derslerini genel kabul görmüş güvenilir bilgiler ışığında anlatmaktır. Sitemiz muhasebe eğitimi amacı ile hazırlanmıştır. Hazırlanan monografiler, örnekler ve videolar tamamen muhasebelab.com'a aittir.

Muhasebelab,  sunucularında barındırılmaktadır.