MuhasebeLab

Tecil Edilen Amme Alacaklarına Uygulanacak Tecil Faiz Oranı

26/10/2019 | Yorum Yok | 86

Tecil edilen amme alacaklarına yıllık yüzde 22 olarak uygulanan tecil faizi oranı yüzde 19 a düşürüldü.

Tecil Faizi oranından değişiklik yapan Tahsilat Genel Tebliği Maliye Bakanlığı tarafından Resmi Gazetede yayınlandı. Karar ile tecil edilen amme alacaklarına yıllık yüzde 22 olarak uygulanan tecil faizi oranı yüzde 19 olarak değiştirildi.

25 Ekim tarihinden önce yapılan müracatlarda tecil edilen işlemlerde ve devam eden ödemeler için de 25 ekim tarihinden sonraki ödemeler için tecil faizi tekrar yüzde 19 olarak hesaplanacak.

TECİL FAİZİ ORANLARI

YÜRÜRLÜK TARİHLERİNE GÖRE TECİL FAİZİ ORANLARI
Dönemler Faiz Oranı (Yıllık) Yasal Düzenleme
25.01.2000 – 20.12.2000 tarihleri arasında % 48 409 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği
21.12.2000 – 30.03.2001 tarihleri arasında % 36 412 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği
31.03.2001 – 01.02.2002 tarihleri arasında % 72 416 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği
02.02.2002 – 11.11.2003 tarihleri arasında % 60 421 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği
12.11.2003 – 03.03.2005 tarihleri arasında %36 429 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği
04.03.2005 – 27.04.2006 tarihleri arasında %30 434 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği
28.04.2006 – 20.11.2009 tarihleri arasında %24 438 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği
21.11.2009 tarihinden itibaren %19 Seri : C Sıra No : 1 Tahsilat Genel Tebliği
21.10.2010 tarihinden itibaren %12 Seri : C Sıra No : 2 Tahsilat Genel Tebliği
06.09.2018 tarihinden itibaren %22 Seri : C Sıra No : 3 Tahsilat Genel Tebliği
25.10.2019 tarihinden itibaren %19 Seri : C Sıra No : 4 Tahsilat Genel Tebliği

25 Ekim 2019 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30929

TEBLİĞ
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: C SIRA NO: 4)

Tecil Faizi

MADDE 1 – 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye istinaden, halen yıllık %22 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık %19 olarak belirlenmiştir.

Bundan böyle, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık  %19 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

Bu Tebliğin yayımı tarihinden önceki müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacaklarına, müracaat tarihlerinden bu Tebliğin yayımı tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için geçerli olan oranda, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren de yıllık %19 oranında tecil faizi uygulanması gerekmektedir.

Aynı şekilde, bu Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarının bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına, bu Tebliğin yayımı tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için geçerli olan oranlarda, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren de yıllık %19 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

Diğer taraftan, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre belirlenen tecil faizinin belirli yüzdesi esas alınarak anılan Kanunun 48/A maddesine göre tecil edilen alacaklar için hesaplanan tecil faizi oranı da bu Tebliğle belirlenen oran ve uygulama esasları dikkate alınarak tespit edilecektir.

Tecil faizi, Seri: A Sıra No: 1 Tahsilat Genel Tebliğinde yer alan esaslar doğrultusunda hesaplanacaktır.

Yürürlük

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

#amme alacakları #tecil faizi

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Sitemizin temel ilkesi muhasebeyi ve muhasebe derslerini genel kabul görmüş güvenilir bilgiler ışığında anlatmaktır. Sitemiz muhasebe eğitimi amacı ile hazırlanmıştır. Hazırlanan monografiler, örnekler ve videolar tamamen muhasebelab.com'a aittir.

Muhasebelab,  sunucularında barındırılmaktadır.