MuhasebeLab

Verbis’e Kayıt Süresi ve Muafiyet

13/12/2019 | Yorum Yok | 13

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Verbis’e Kayıt Süresi 31.12.2019 Tarihinde Sona Eriyor.

Verbis’e kayıt süresi uzatılmas ise 31 Aralık 2019 tarihinde sona erecek. Peki 31.12.2019 tarihinden kimlerin VERBİS’e kayıt yaptırması gerekiyor. Verbis muafiyeti olan meslek grupları nelerdir?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa göre; kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler bu Kanun kapsamındadır.

Kayıt yükümlülüğü 31.12.2019’ de sona eren veri sorumluları

– Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ve

– Yıllık çalışan sayısı 50’ den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları

Yıllık çalışan sayısının hesaplanması

Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararına göre; öncelikle tamamlanmış bir yıl olması ve bu tamamlanmış yıl içerisindeki 12 aydan en az 7 sinin her birinde veri sorumlusunca yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aylık verilmekte olan prim ve muhtasar beyannamede bildirilen çalışan sayısının dikkate alınması gerekmektedir.

Ayrıca, söz konusu 7 ayın aynı yıl içerisinde olmak kaydıyla ardışık olması zorunlu değildir. Buna göre, bir veri sorumlusunun 2018 yılı içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermiş olduğu muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinden en az 7’sinin her birinde bildirmiş olduğu çalışan sayısının 50’den çok olması gerekmektedir.

Yıllık mali bilanço toplamının hesaplanması

Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararına göre; öncelikle tamamlanmış bir yıl olması ve bu tamamlanmış yıl içerisinde veri sorumlusu tarafından yetkili kamu kurumuna yıllık olarak verilmekte olan gelir veya kurumlar vergisi beyanname ekindeki mali tablolarda “aktif” ya da “pasif” bölümde yer alan toplam rakamı esas alınmalıdır.

VERBİS’e  kayıt yükümlülüğünden istisna tutulacak veri sorumluları;

  • Noterler,
  • Dernekler,
  • Vakıflar,
  • Sendikalardan yalnızca faaliyet alanlarıyla sınırlı ve sadece kendi çalışanlarına, üyelerine,mensuplarına ve bağışcilarına yönelik veri işleyenler,
  • Siyasi partiler,
  • Avukatlar,
  • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler,
  • Arabulucular,
  • Gümrük Müşavirleri olarak belirtilmiştir.

 

Kişisel verilere ait yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde adli ve idari yaptırımlar;

-Kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydedilmesinde bir yıldan üç yıla kadar,

-Kişisel verileri hukuka aykırı olarak başkaları ile paylaşanlara iki yıldan dört yıla kadar,

-Kanunun belirlediği sürede verileri sistemden yok edilmesini yerine getirmeyen yükümlüler için bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.

-Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler için 5.000.-TL -100.000.-TL,

-Veri güvenliğine ilişkin yükümlülüğü yerine getirmeyenler için 15.000.-TL – 1.000.000.-TL,

-Kişisel Verileri Koruma Kurul kararını yerine getirmeyenler için 25.000.-TL -1.000.000.-TL,

-Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler için 20.000.-TL -1.000.000.-TL ‘ye kadar idari para cezası uygulanması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Şirketlerinizin durumunu gözden geçirmenizi, kanun kapsamına girdiğiniz takdirde 31.12.2019 tarihine kadar gereken işlemlerin yapılmasını önemle tavsiye ederiz.

#verbis

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Sitemizin temel ilkesi muhasebeyi ve muhasebe derslerini genel kabul görmüş güvenilir bilgiler ışığında anlatmaktır. Sitemiz muhasebe eğitimi amacı ile hazırlanmıştır. Hazırlanan monografiler, örnekler ve videolar tamamen muhasebelab.com'a aittir.

Muhasebelab,  sunucularında barındırılmaktadır.